טרנד חדש? מנהלות אחריות תאגידית לומדות להיות דירקטוריות

טרנד חדש? מנהלות אחריות תאגידית לומדות להיות דירקטוריות

מחבר שירלי קנטור, עם 0 תגובות, קטגוריה: מנהלי אחריות תאגידית, תגיות: , , , , , , , ,

שלוש מנהלות אחריות תאגידית מספרות מדוע בחרו להשתתף בקורס להכשרת דירקטורים, איך הן מיישמות את מה שלמדו, ומה הערך המוסף שהן שואפות להביא לדירקטוריונים בהם יכהנו, בשאיפה, בעתיד

 

ככל שתחומי העיסוק של האחריות התאגידית מתקרבים לליבה העסקית – נדרשים מנהלי האחריות התאגידית לגלות הבנה ובקיאות בתחומים העסקיים. עם זאת, מכיוון שמדובר במקצוע ותפקיד ייחודי, על-פי רוב לא קיים מסלול הכשרה ופיתוח מקצועי למנהלי אחריות תאגידית. יוצא שהם יוצרים בעצמם את מסלול ההכשרה שלהם, ומעניין לבחון באילו תחומים הם בוחרים להתמקצע.

אחד ההיבטים המהותיים של ניהול האחריות התאגידית נוגע לעבודת הדירקטוריון: ניהול הממשל התאגידי של הארגון, ומחויבות הדירקטוריון לאחריות התאגידית של הארגון (להרחבה, ראו פרקים ה'-ו' בשאלון דירוג מעלה 2012). גם אם רוב המנהלים הבכירים וחברי הדירקטוריונים עדיין לא מבינים את הקשר בין אחריות תאגידית ומשימות הדירקטוריון, הרי שמנהלי האחריות התאגידית מבינים אותו היטב.

פוסט זה עוסק בשלוש מנהלות אחריות תאגידית, שבחרו מיוזמתן להשתתף בקורסים להכשרת דירקטורים. מדובר בשלוש מנהלות אחריות תאגידית ותיקות ומנוסות של קבוצות*: יעל לבנטל לב-רן מקבוצת אלון, שרון בן שחר מקבוצת לאומי, וורד רז מקבוצת פישמן.

שלושתן חיפשו (ומצאו) את הידע הנוסף שיאפשר להן לעבוד מול מנהלים בכירים ודירקטורים, ולהבין טוב יותר את האתגרים העסקיים של החברה; שלושתן חושבות שיש מקום להעמיק את לימודי האחריות התאגידית בקורסי ההכשרה; שלושתן סבורות שחשוב מאוד שמנהלי אחריות תאגידית ישתלמו בסוגיות של ממשל תאגידי והיבטים חשבונאיים ומשפטיים; ושלושתן מעריכות שהן תוכלנה לתרום רבות לדירקטוריונים בהן יכהנו בעתיד, בזכות הידע וההשקפה הרב-מימדיים שרכשו במהלך עבודתן כמנהלות אחריות תאגידית.

יעל לבנטל לב-רן, מנהלת אחריות תאגידית של אלון החזקות ברבוע כחול בע"מ

ותק בתפקיד: שנתיים בתפקיד הנוכחי. תפקיד קודם: מנהלת האחריות התאגידית של מגה קמעונאות משנת 2000.

בוגרת קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירים, להב אוניברסיטת ת"א, 2010

מדוע בחרת ללמוד בקורס דירקטורים? חיפשתי מקור לידע מקצועי שיאפשר לי הרחבת האופקים המעשיים והתאורטיים בתחום הניהול העסקי, בפריזמה של האחריות התאגידית.

איזה ידע ותובנות לקחת מהקורס, ומה יישמת בעבודתך? הידע שצברתי בקורס מאפשר לי, למשל, להוביל את ועדת האחריות התאגידית של הדירקטוריון בהיבט ובמסגרות המתבקשות מעולם הניהול של הדירקטוריון. ההבנות שיישמתי מהלימוד קשורות לעולם המבני והרגולטיבי של ניהול חברות באמצעות הדירקטוריון, ולתחומי האחריות שמושתים על הדירקטור עצמו כאשר הוא מתמנה לחבר דירקטוריון.

האם הקורס עסק גם בסוגיות של אחריות תאגידית? האם לדעתך מכשירים את הדירקטורים להבין את התחום שלנו? למעשה, עיקרו של הקורס עסק בסוגיות האחריות התאגידית, שהרי שורש האחריות התאגידית נעוץ בתחומי האתיקה והניהול העסקי באמצעות נהלים / תקנות / נורמות / ובקרה על איכות הניהול. אך למרות שדובר בקורס באופן מפורש על אחריות תאגידית, יש, לדעתי, מקום לשפר ולהוסיף מידע וידע שיכשירו את המשתתפים להבין מהי אחריות תאגידית באופן רחב ומעמיק יותר.

האם לדעתך חשוב שמנהלי אחריות תאגידית יעברו הכשרה זו? בהחלט כן. תחומי האחריות התאגידית נרחבים ורבים ואינם בהכרח רק הנושאים המוגדרים מראש כחברתיים, סביבתיים ואתיים. כדי לנהל את התחום, שבבסיסו הוא וולונטרי, בעולם העסקים, יש צורך לצייד את מנהל האחריות התאגידית, כמוביל התהליך בארגון שלו, במידע מקיף ועדכני, שיאפשר למנהל להפוך למקצוען של התחום בארגון. לכן, גם לימוד עולם התוכן של הדירקטור, שבתפקידו משמש כאחראי-על לניהול תקין וערכי של החברה העסקית, הוא לדעתי לימוד חובה למנהל האחריות התאגידית בארגון. הידע הנלמד נותן למנהל האחריות התאגידית ערך מוסף בהבנת עולם הדירקטוריונים ובכך מאפשר ניהול מקצועי יותר של התהליך.

האם יש לך שאיפה לכהן כדירקטורית? איזה ערך מוסף את חושבת שתוכלי להביא לדירקטוריון, מתוקף תפקידך כמנהלת אחריות תאגידית? אהיה מוכנה לקחת על עצמי אחריות של דירקטורית, רק בחברה אותה אני מכירה ויודעת כי היא מתנהלת בשקיפות ובהתאם לערכי האחריות התאגידית. אוכל לשקף בדיונים תחומים שאינם מוכרים בהכרח לשאר חברי הדירקטוריון, ושאותם אני מנהלת בתפקידי כמנהלת אחריות תאגידית.

שרון בן שחר, מנהלת אחריות תאגידית של קבוצת לאומי 

ותק בתפקיד: 3.5 שנים בתפקיד הנוכחי. תפקיד קודם: מנהלת 'לאומי אחרי' – אפיק ההשקעה המרכזי בקהילה של קבוצת לאומי מאז שנת 2002.

בוגרת קורס דירקטורים ונושאי משרה, היחידה להכשרת מנהלים של המרכז הבינתחומי, 2012

מדוע בחרת ללמוד בקורס דירקטורים? משתי סיבות עיקריות. הראשונה - כדי להבין בצורה טובה ורחבה יותר את נושא הממשל התאגידי ואת הסוגיות שעימן דירקטורים מתמודדים, כדי שעבודתי איתם ומולם תהיה רלוונטית. השניה - מתוך מחשבה שבעתיד הלא רחוק, יבקשו לצרף לדירקטוריונים נציגים בעלי מומחיות בתחום האחריות התאגידית. מכיון שאפשרות זו מעניינית אותי, חשבתי כי נכון יהיה שאשתלם בנושא.

האם הקורס עסק גם בסוגיות של אחריות תאגידית? האם לדעתך מכשירים את הדירקטורים להבין את התחום שלנו? הקורס עסק בנושא זה במספר הזדמנויות. למשל כבר במפגש הראשון דיבר ד"ר עלי בושקפן (שיושב גם כיו"ר ועדת האתיקה של דירוג מעלה), על התפיסות השונות והסותרות לעיתים, אליהן ניחשף במהלך הקורס, בראש ובראשונה, המתח הקיים בין הגדרת תכלית החברה, כפי שמוגדר בחוק החברות ("תכלית חברה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה, וניתן להביא בחשבון במסגרת שיקולים אלה, בין היתר, את ענייניהם של נושיה, עובדיה ואת עניינו של הציבור"), לבין התפיסה של אחריות תאגידית, המגדירה את אחריותה של חברה לכלול השפעותיה על החברה (society) ועל הסביבה. בהמשך התקיימה הרצאה של מנכ"ל מעלה, שהציג את התפיסה של אחריות תאגידית. עבור רוב המשתתפים, יועצים משפטיים או סמנכ"לי כספים, שלא הכירו לפני כן את תפיסת האחריות התאגידית, לא היה ברור מה הקשר של תפיסה זו לבין תפקידיו ואחריותו של הדירקטור לא היה ברור. במפגש נוסף הרצה ד"ר עלי בוקשפן על חובותיו של נושא משרה כלפי קהילות שאינן בעלי מניות ובמסגרת הרצאה זו דיבר על המהפכה החברתית במשפט העסקי ועל פסיקות שהכירו בצורך של חברה לקחת בחשבון לא רק את טובתם של בעלי המניות כי אם גם של מחזיקי עניין ונוספים.

האם לדעתך חשוב שמנהלי אחריות תאגידית יעברו הכשרה זו? לדעתי, חשוב שמנהלי אחריות תאגידית ישתלמו בסוגיות של ממשל תאגידי ויבינו את תפקידו של הדירקטור, כשם שעליהם להשתלם בנושאי אתיקה, איכות סביבה וכו'. עם זאת, לדעתי השתתפות בקורס דירקטורים אינו מחויבת המציאות.

האם יש לך שאיפה לכהן כדירקטורית? איזה ערך מוסף את חושבת שתוכלי להביא לדירקטוריון, מתוקף תפקידך כמנהלת אחריות תאגידית? אכן יש לי שאיפות לכהן כדירקטורית ולהביא לדירקטוריון ידע וניסיון מקצועי שרכשתי במהלך העבודה.

ורד רז, מנהלת אחריות תאגידית והשקעה חברתית של קבוצת פישמן

ותק בתפקיד: 7.5 שנים

בוגרת קורס דירקטורים הלכה למעשה, המרכז הישראלי לניהול, 2011

מדוע בחרת ללמוד בקורס דירקטורים? הרגשתי שחסר לי המימד החשבונאי "הקר" שעוזר להבין איך מתנהל עסק. הערכתי שהבנת התכנים הללו תעזור לי בשיח היום יומי שאני מנהלת עם מנהלים בקבוצה

איזה ידע ותובנות לקחת מהקורס, ומה יישמת בעבודתך? הקורס הבהיר לי, בראש ובראשונה, את היקף האחריות המוטלת על אנשים שמנהלים חברות עסקיות. אחריות לחיי-אדם, לחברה, לסביבה, למדינה ועוד. תובנה שהתחדדה לי בקורס היא שכל מנהל, בכל דרג, חייב לראות את עצמו כמנהל אחריות תאגידית, שכן חובתו לדאוג לכל מחזקי העניין המקיפים את העסק. תובנה שהתחלתי ליישם בפועל, היא חשיבות הדוחות החשבונאיים של החברה כמשקפים את כל מה שקורה בעסק, ולכן יש גם אפשרות לדווח באמצעותם אודות פעילויות אחריות תאגידית בעסק, שהן רלוונטיות, מעניינות וחשובות למשקיעים ולציבור.

האם הקורס עסק גם בסוגיות של אחריות תאגידית? האם לדעתך מכשירים את הדירקטורים להבין את התחום שלנו? כן. הבעיה היחידה היא שעדיין המרצים אינם יודעים לקשר בין אחריות תאגידית כמו שאנחנו מכירים אותה, לבין הנושאים השונים, כגון השפעות סביבתיות, שיח עם צרכנים, ניהול שרשרת אספקה ועוד. התחום היחיד שהוא מובהק הוא תחום הממשל התאגידי, שכן מתוקף החקיקה יש הבנה שזה חלק מתחום האחריות התאגידית

האם לדעתך חשוב שמנהלי אחריות תאגידית יעברו הכשרה זו? כל הכשרה שיכולה לקדם את העשייה שלנו היא חשובה. במקרה זה, אני אפילו חושבת שעבור מנהלי אחריות תאגידית ללא השכלה או רקע מקצועי בתחום החשבונאות, מנהל עסקים, כלכלה וכדומה - קורס דירקטורים הוא חובה.

האם יש לך שאיפה לכהן כדירקטורית? איזה ערך מוסף את חושבת שתוכלי להביא לדירקטוריון, מתוקף תפקידך כמנהלת אחריות תאגידית? בעתיד כן! אני חושבת שאביא תפיסה רחבה יותר של התבוננות על העסק, ובעיקר אציע פרשנות אחרת מזו הקיימת היום בדירקטוריונים, לאור העובדה שכמנהלת אחריות תאגידית, יש לי כלים לבחון את המציאות עסקית בהסתכלות מקיפה ורבת-מימדים.

*קבוצת אלון החזקות, קבוצת לאומי וקבוצת פישמן נמנות על לקוחותי

שתפו עם חברים:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *