קבוצת מגדל

קטגוריה:

הצורך

הדירקטוריון של קבוצת מגדל הגדיר מיקוד אסטרטגי ברור לפעילות החברתית של הקבוצה: קידום איכות החיים של אנשים בגיל השלישי.

הקבוצה ביקשה לגבש מדיניות וקריטריונים מקצועיים ליישום האסטרטגיה, ולבנות תכנית השקעה חברתית ארוכת-טווח, שתיצור ערך משותף לקהילה ולקבוצה.

הפתרון

בעזרת תהליך דיאלוג עם מנהלים בתוך הקבוצה ועם אנשי מקצוע מתחום הגיל השלישי מחוצה לה, הוגדרו מטרות ברורות לפעילות החברתית של קבוצת מגדל, ומתוכן נגזרו קריטריונים לבחירת הפרויקטים החברתיים בהם תתמוך מגדל. הוחלט כי הקבוצה תתמוך בפעילויות המיועדות לשתי קבוצות גיל מובחנות (שלישי 65+ ורביעי 80+) בשלושה תחומי השפעה: רווחה גופנית, רווחה נפשית-חברתית ורווחה כלכלית.

בשלב הבא רוכז מידע אודות פרויקטים פוטנציאליים של מגוון ארגונים חברתיים, ובוצע תהליך תיעדוף על פי הקריטריונים שהוגדרו מראש. פגישות מתוכננות בקפידה עם נציגי הפרויקטים שנבחרו, איפשרו שיח מעמיק ובחינת אפשרויות לשיתופי פעולה, עם יישומים בקהילה וגם בקרב עובדי מגדל ולקוחותיה. בשלב הבא גובשו תכניות עבודה משותפות, כולל תקציב ומדדים להצלחה.

לאורך השנה נערכו פגישות עם הארגונים כדי ללמוד כיצד ניתן לסייע להם לעמוד ביעדים, וכדי להגות יחד רעיונות חדשים לקידום המטרות החברתיות. בפתח שנת הפעילות השניה, נערכה בחינה של הישגי התכניות, וגובשו יחדיו הצעות לשיפור.

אסטרטגיית_מגדל_לחלוקת_תקציב_תרומות

קורס ITWORKS ומגדל

קישור לכתבה בדמרקר על פעילות במגדל: בני 60+ ילמדו להפעיל מדפסות תלת מימד

קישור להמלצה של ענת עופרי, מנהלת מעורבות חברתית בקבוצת מגדל

שתפו עם חברים: