קבוצת לאומי

קטגוריה:

הצורך

תקציב התרומה לקהילה של קבוצת לאומי, בסך עשרות מיליוני ש"ח, נחלק מדי שנה באופן קבוע בין פעילות אסטרטגית (במסגרת "לאומי אחרי") לבין תרומות כלליות.
ההחלטה על אופן חלוקת התרומות הכלליות מתקבלת בועדת התרומות. בעבר התקבלו ההחלטות לפי נוהל שנכתב לפני שנים רבות. הנוהל כלל קריטריונים מעטים וכלליים, וכן התקיימה חפיפה בין נושאים שטופלו במסגרת "לאומי אחרי" לבין נושאים שטופלו בועדת התרומות.

קבוצת לאומי ביקשה לפתח רשימת קריטריונים עדכנית ורלוונטית לצרכים העסקיים והחברתיים.

הפתרון

כדי להגדיר את הקריטריונים הרלוונטים התקיים מיפוי SWOT של תחום ההשקעה החברתית בקבוצת לאומי, זוהו המטרות האסטרטגיות של התרומות הכלליות, נבחנו מגוון קריטריונים וקטגוריות של סוגיות חברתיות עדכניות, והם תועדפו לפי מידת ההתאמה למטרות האסטרטגיות. סוגיות בנושא אתיקה של תרומה זוהו אף הן במסגרת התהליך, ושולבו במערך הקריטריונים.

בנוסף, הוגדר תהליך סדור של טיפול בבקשת תרומה – משלב מילוי טופס הבקשה - ועד לשלב מתן התשובה למבקשי התרומה.

התהליך התקיים במסגרת מספר פגישות, בהשתתפות צוות אחריות תאגידית והמנהלים הבכירים האחראיים על תחום זה בקבוצה. לאחר התהליך שתואר לעיל, יצר לאומי ממשק דיגיטלי לבקשת תרומה, המיישם את הקריטריונים שהוגדרו.
קישור לטופס מקוון להגשת בקשה לועדת התרומות של לאומי

שתפו עם חברים: