מוזמנים ומוזמנות ליצור קשר

שירלי קנטור
אסטרטגיה עסקית-חברתית
052-8555501

shirleykantor@gmail.com