מוזמנים ליצור קשר

שירלי קנטור
אסטרטגיה עסקית-חברתית
052-8555501
shirley@shirleykantor.co.il