לקוחותי בעבר או בהווה.

את חלקם ליוויתי (או מלווה) בתהליכים ארוכי-טווח, ואת חלקם בפרוייקטים קצרים.